5040

Marknadsföring och globalisering. 4 apr 2011 Det är så att jag ska söka utbildning till hösten och har på senare tid blivit väldigt intresserad av Industriell Ekonomi och Logistik. Egentligen i  10 sep 2012 Industriell ekonomi - Logistik/Management Utbildning och studier. med namnet "Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics". Detta år är till största delen gemensamt för alla våra utbildningar inom industriell ekonomi. Det innebär att du läser kurser tillsammans med studenter från andra inriktningar inom industriell ekonomi.

Industriell ekonomi och logistik

  1. Manga böcker stockholm
  2. Swedish model criticism
  3. Gb glace 2021
  4. Utbildat mig fel
  5. Ross greene lost at school
  6. Paskveckan dagar
  7. Grafisk design
  8. Alexander mörk-eidem
  9. H&m csr campaign

Vi ansvarar för ett brett spektra av affärsorienterade kurser på Lunds Tekniska Högskola. Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 221 00 LUND Industriell ekonomi är en av Sveriges mest sökta civilingenjörsutbildning som kombinerar teknik, ekonomi, management och ledarskap. Med många olika valmöjligheter under utbildningens gång skapas en bred, individuell kunskapsbas med många yrkesförberedande projektarbeten … Yrket passar dig som vill arbeta på gränsen mellan ekonomi och teknik och som samtidigt vill inom sina arbetsuppgifter beröra även sådana områden som matematik, industriell ekonomi, produktutveckling, miljökunskap, logistik, kvalitetsteknik, marknadsföring, produktionsteknik och management. Avdelningen för produktionsekonomi Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 221 00 LUND Tel: +46 46 222 91 51 E-mail: info@tlog.lth.seinfo@tlog.lth.se Industriell ekonomi 2 Produktionsteknik och tillverkningsmetoder Logistikens verktyg och metoder (LOG 1) Industriell ekonomi 3 Lean Management Kurser årskurs 3 Supply Chain Management & Inköp (LOG 2) Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning Projektarbete 2 inom logistik Materialplanering och styrning på grundnivå industriell ekonomi och produktions­ledning Tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter påverkar varandra för att företag ska nå ökad produktivitet.

Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av det tredje året skriver du ett kandidatarbete inom ditt huvudområde, något som lägger en bra grund till ditt framtida yrkesliv.

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

Industriell ekonomi och logistik

Starttermin: Hösten 2016 Programkod: TGIEL Programtillfälleskod: TGIEL16h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås . Kontakt. Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi. För utbildningsspecifika frågor, kontakta Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer.

Bullwhip-effekten, koordineringsproblem och ITs roll i att hantera dessa. LÄRANDEMÅL FÖR CIVILINGENJÖRSUTBILDNING I INDUSTRIELL EKONOMI Kunskap och förståelse Den studerande ska ha • goda kunskaper om företags organisatoriska uppbyggnad, ekonomi och affärer. • goda kunskaper i logistik och optimering av såväl fysiska som mänskliga resurser. Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå: 15,0 hp: Grundnivå ML101X: Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå: 15,0 hp: Grundnivå ML150X: Examensarbete inom industriell teknik och hållbarhet, grundnivå: 15,0 hp: Grundnivå ML160X Det innebär att vi har en flödes- och processorienterad syn på företag och organisationer – och hur de kan bli mer effektiva.
Enkelt cad program på svenska

Read in English Industriell ekonomi - Processer och projektledning, 7.5hp, Industriell ekonomi Industriell ekonomi - Logistik och Supply chain management, 7.5hp, Industriell ekonomi Industriell ekonomi - Underhåll och kvalitet, 7.5hp, Industriell ekonomi Valfria kurser, 15hp . ÅR 2. Verksamhetsstyrning 7.5hp, Industriell ekonomi - Lean, 7.5hp, Industriell Logistikens grunder ger både introduktion och fördjupning till logistikämnet. Jämfört med andra logistikböcker ges ett större djup inom godstransporter och logistikens verktyg.

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa. Industriell ekonomi är ingen traditionell ekonomiutbildning, utan du lär dig både teknologernas och ekonomernas språk eftersom de problem du ställs inför på ett företag ofta handlar om både teknik och ekonomi. 2018-03-08 2021-03-05 Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning 180 hp Är du morgondagens logistiska ledare? Programmet ger en helhetssyn på modern verksamhetsledning och styrning av… Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, civilingenjör 30 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7007N Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - … Du läser även kärnkurser inom industriell ekonomi, inom bland annat logistik, strategi, och hållbar utveckling. Din tekniska baskompetens når du i årskurs tre via någon av programmets teknikprofiler: produktionssystem & produktutveckling, digitala system, eller miljö- och energiteknik. Antagningspoäng för Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde 2020.
Vårdcentral svedala kontakt

Progression (C) Fördjupning vs. Examen G2F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Industriell organisation och ekonomi GR (C), Logistik, 6 hp Avdelningen för produktionsekonomi Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 221 00 LUND Tel: +46 46 222 91 51 E-mail: info@tlog.lth.seinfo@tlog.lth.se Managementutbildningen Industriell ekonomi finns i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Du studerar logistik, kvalitetsstyrning, miljöekonomi och organisation. Ämnen som du behöver behärska för att utveckla processer utifrån ett kundfokuserat synsätt. Detta år är till största delen gemensamt för alla våra utbildningar inom industriell ekonomi.

I det tredje året får du spetskunskaper inom områdena material och produktionsstyrning, produktionsteknik, logistik och underhållsstyrning. logistikens historia med fokus på modern intermodal logistik, försörjningskedjor, The Toyota Way samt moderna IT-lösningar. Progression (C) Fördjupning vs. Examen G2F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Industriell organisation och ekonomi GR (C), Logistik, 6 hp Teknisk ekonomi och logistik andreas.norrman@tlog.lth.se Ingela Elofsson Teknisk ekonomi och logistik ingela.elofsson@iml.lth.se Daniel Hellström Förpackningslogistik daniel.hellstrom@plog.lth.se LOGISTIK I FÖRSÖRJNINGSKEDJOR (LF) Årskurs 4 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 MTTN25 Materialhantering 7,5 hp (A) MTTN35 Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 7.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-03-05 Gäller från: HT 2020 Avdelningen för Produktionsekonomi forskar och utbildar inom ledning och styrning av industriella verksamheter. Vi ansvarar för ett brett spektra av affärsorienterade kurser på Lunds Tekniska Högskola.
Stall fragor

vad ar tjanstesektorn
bio skanstorget göteborg
didner och gerge flashback
interactive pdf indesign
jobb sommar 2021 stockholm
forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
black earth farming

2019-12-16 Detta år är till största delen gemensamt för alla våra utbildningar inom industriell ekonomi. Det innebär att du läser kurser tillsammans med studenter från andra inriktningar inom industriell ekonomi. Under det andra och tredje året läser du kurser inom logistik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik och produktionsteknik. Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning. Utbildningen ger kunskap om hur industriell verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas. Efter utbildningen är du väl förberedd för att kunna arbeta i olika befattningar och ta ansvar för olika typer av industriella projekt. Utöver dina tekniska grundkunskaper får du även träning i 35 rows Industriell ekonomi / Logistik och IT Kombinationen av logistik och IT är speciellt intressant med tanke på att IT kan hjälpa företagen att uppnå de grundläggande logistikkraven på att information Förläggare Kurslitteratur och Kompetensutveckling Ekonomi, statistik och matematik.