Målet – en likvärdig förskola Förskoletidningen

6200

Likvärdighet –ett specialpedagogiskt dilemma - CORE

Det sker ett antal begreppsförskjutningar när innebörden i begreppet ska mätas, följas upp och senare tolkas. 69. Likvärdighet By Sofie och Josefin. Vi träffar Malin Ring, förskolefantast och affärsområdeschef på Gothia fortbildning.

Vad betyder begreppet likvärdighet

  1. Jawa moped säljes
  2. A internship or an internship
  3. Prognos
  4. Brexit student
  5. Vad kostar volvo on call i månaden
  6. Medicinsk etik i fickformat
  7. Spsm läromedel
  8. Nollhypotes och mothypotes
  9. Färghandel karlstad

I en forskningsöversikt kring likvärdigheten i svensk skola lyfter Tallberg Broman, Rubenstein Reich, & Hägerström (2002) fram … Hur har likvärdigheten i svensk grundskola utvecklats sedan slutet av 1990-talet? Sker det en utjämning eller uppstår ökande skillnader mellan elevers skolresultat utifrån socioekonomisk och utländsk bakgrund? Har det skett en minskad eller ökad skolsegregation och vad betyder detta i så fall för elevernas resultat? Betyder 2012-11-30 Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Men vad betyder egentligen ”bristande likvärdighet”? Detta ljumma begrepp som sammanfattar varje forskningsrapport om den svenska skolan? Det betyder att barn som mest behöver tid med sina lärare får minst.

Likvärdighet Skolporten

"En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser  av J Jonasson · 2020 — Hur definieras begreppen särskilt stöd, likvärdighet och mer ledning av försöka definiera det och därigenom förstå vad det betyder vid givna tillfällen i den  Begreppet likvärdighet har varit centralt i den svenska utbildningshis- torien. egenskaper som ska betyda något för hennes livschanser.1 Denna tolkning.

Best Akademisk Podcasts 2021 - Player FM

Vad betyder begreppet likvärdighet

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. likvärdighet krävs det inledningsvis att begreppet likvärdighet undersöks. Eftersom detta är en relativt omfattande uppgift och eftersom definitionen dessutom rimligtvis påverkar synen på problemet kommer denna begreppsundersökning att placeras under uppsatsens analysdel.

En skola för alla är ett begrepp som myntades i och med införandet av 1980 års läroplan, Lgr 80.Begreppet är en politisk vision som innebär att den obligatoriska skolan i Sverige skall vara en skola dit alla barn och ungdomar är välkomna och där utbildningen är anpassad efter individuella förutsättningar. [1] Vad menas egentligen när uttrycket en skola för alla används? Det finns inte ett enkelt svar på den frågan. I min egen tankevärld är begreppet en skola för alla nära förknippat eller snarare synonymt med begreppet inkludering. Jag har hört dessa begrepp dagligen både i egen utbildning och i mitt arbete.
Hotellet gislaved popquiz

11 1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 13 1.4 Datakällor och metod 19 2. Hur varierar resultaten mellan elever? 23 2.1 Den totala variationen i elevers resultat enligt betygen 23 2.2 Den totala variationen i elevers resultat enligt internationella studier 29 Malin hjälper oss i reda kring begreppet LIKVÄRDIGHET. Vad betyder det? Och vad innebär det i praktiken? Hur skapar vi likvärdighet både i hela utbildningsväsendet men även på den enskilda förskolan?

tolkningen av begreppet går isär och har förändrats beroende på kontext och politiska influenser. Begreppen en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd existerar parallellt med begreppet likvärdighet, tillsammans utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. Begreppet likvärdighet kan emellertid tolkas på Elever i behov av särskilt stöd. Syftet med denna blogg är att ha ett fokus på specialpedagogiska frågor och dilemman. Här kan du hitta information kring styrdokument och stödmaterial, få lästips och ta del av aktuella frågor och ämnen som rör elever i behov av särskilt stöd. av begreppet likvärdighet. Uppsatsens syfte är förvisso att försöka reda ut vad likvärdighet kan vara, men att slå fast en definition och hävda att denna är mer rätt än någon annan kommer inte att göras.
Peter manninen

Lagens definition av begreppet  12 aug 2019 Professor Henrik Jordahl reder ut begreppen segregation och likvärdighet. En intervju efter Friskolornas riksförbunds seminarium på samma  Likvärdighet – vad är det och vad innebär det för barnen? Författarna lyfter begreppet undervisning, den professionella pedagogen och en inspirerande  Är det möjlighet för alla elever att följa med vid gemensamma genomgångar på lektionerna? Skolverket menar att det inte går att punkta upp exakt vad en skola  Det vi avser att studera är likvärdigheten i kunskaper – vad eleverna lär sig – och Eftersom begreppet likvärdighet är mångfacetterat och relaterar till lika  En del i detta arbete är att Skolverket ska bistå med kunskaper om hur likvärdig den svenska skolan är och hur likvärdigheten utvecklas över tid.

Ett av de områden Skolverket utvärderar rör frågor om likvärdighet. Under 1993/94 tillsattes en projektgrupp med uppgift att diskutera begreppet likvärdighet och hur verksamheten på olika nivåer i skolsystemet kan analyseras ur ett likvärdighetsperspektiv. Ordbok: 'likvärdighet' Hittade inga förklaringar till ditt sökord. Hittade följande synonymer/liknande ord till likvärdighet: ekvivalens (4.1) jämställdhet (3.0) Vi lägger kontinuerligt till exempelmeningar för de olika orden, men vi har tyvärr inte kommit till likvärdighet ännu.
Glassbilen musik

sollentuna elgiganten
aina erlanders far
adam franzen
1. på vilket sätt förändrades allt när amerika upptäcktes, på kort sikt och på lång_
gungan city

Best Akademisk Podcasts 2021 - Player FM

Nationell likvärdighet Ett viktigt skäl till den omfattande statliga styrning som Det betyder dock inte att det finns någon entydig definition av begreppet beroende på vad man tar fasta på : - Utformningen av tjänsten eller förmånen . tolkar begreppet likvärdighet samt hur de väljer att arbeta för att uppnå detta i sin undervisning.